Student naszego Wydziału, kierunku Computer Science, pan Antoni Karpiński, otrzymał stypendium Google dla niepełnosprawnych studentów informatyki Google Europe Students with Disabilities Scholarship jako jedyna osoba z Polski:

Więcej informacji o stypendium:

https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship