W rankingu kierunków studiów  Perspektywy 2024  kierunki Informatyczne na Politechnice Warszawskiej zajęły I miejsce, w tym kierunek Informatyka i Systemy Informacyjne prowadzony na naszym Wydziale.
Kierunek Matematyka zajął II miejsce i otrzymał najwyższe wskaźniki według kryteriów: wynagrodzenia absolwentów oraz zatrudnienie absolwentów.
.
Pełny ranking dla kierunku Informatyka dostępny jest na stronie: https://2024.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/informatyka-inz  (link do strony Perspektyw)
Pełny ranking dla kierunku Matematyka dostępny jest na stronie: https://2024.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/matematyka (link do strony Perspektyw)