W wyniku wyborów z dnia 12.04.2012r. dziekanem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych na kadencję 2012-2016 pozostanie prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt.

LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ DZIEKANA

TERMINARZ WYBORÓW

REGULAMIN WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI DO SENATU W GRUPIE A (Uchwała WKW MiNI PW)

REGULAMIN WYBORÓW DZIEKANA I PRODZIEKANÓW (Uchwała WKW MiNI PW)

LISTA ELEKTORÓW DO WYBORU DZIEKANA I PRODZIEKANÓW