Podczas obchodów dnia liczby π 14 marca 2019 r. na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych był bity Rekord Polski w żywym rozwinięciu Liczby π.

Nowy Rekord wynosi 391 cyfr rozwinięcia.

GRATULUJEMY wszystkim osobom z rozwinięcia !!!!