ZAKŁAD PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CAD/CAM I KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA MEDYCYNY

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Członek Zespołu Analizy Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka

Kontakt
Email : ewa(kropka)bednarczuk(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 402

Ostatnia aktualizacja strony 2021-03-17 o godz. 22:43:28 przez SZOK.