PROFESOR (BAD.-DYD.)

Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny

FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunków Matematyka oraz Matematyka i Analiza Danych

Dyscyplina(y) nauki

  • Matematyka


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie Optimization


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 402
Email: ewa(kropka)bednarczuk(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2023-01-26 o godz. 10:15:20 przez SZOK.