ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
  • Członek Zespołu ds. Finansowania Badań Naukowych RND Matematyka
  • Członek Zespołu ds. Przygotowania Zasad Oceny Działalności Naukowej Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : piotr(kropka)bies(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 404

Ostatnia aktualizacja strony 2021-01-14 o godz. 09:15:31 przez SZOK.