ADIUNKT (BAD.-DYD.)
Zakład Równań Różniczkowych Cząstkowych

FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
  • Członek Podkomisji Analizy Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Dyscyplina(y) nauki

  • Matematyka


Zainteresowania naukowe

  • Analiza funkcjonalna
  • Równania różniczkowe cząstkowe


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 404
Email: piotr(kropka)bies(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2023-01-26 o godz. 10:15:19 przez SZOK.