ADIUNKT (BAD.-DYD.)
Zakład Statystyki Obliczeniowej i Analizy Danych

FUNKCJE WYDZIAŁOWE

 • Członek Rady Wydziału
 • Wiceprzewodniczący Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Kadr

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW

Dyscyplina(y) nauki

 • Informatyka


Zainteresowania naukowe

 • Computational statistics
 • Data aggregation
 • Machine learning
 • Mathematical modelling
 • Science of science
 • Statistical software


Wybrane publikacje

 • Gągolewski M., A framework for benchmarking clustering algorithms, SoftwareX 20 (2022) str. 101270_1-101270_5
 • Beliakov G., Gągolewski M., James S., Hierarchical data fusion processes involving the Möbius representation of capacities, Fuzzy Sets and Systems 433 (2022) str. 1-21
 • Gągolewski M., Minimalist Data Wrangling with Python, (2022) str. 1-444
 • Gągolewski M., Żogała-Siudem B., Siudem G., Cena A., Ockham′s index of citation impact, Scientometrics 127 (2022) str. 2829-2845
 • Beliakov G., Gągolewski M., James S., Reduction of variables and constraints in fitting antibuoyant fuzzy measures to data using linear programming, Fuzzy Sets and Systems 451 (2022) str. 266-284
 • Geras A., Siudem G., Gągolewski M., Time to vote: Temporal clustering of user activity on Stack Overflow, Journal of the Association for Information Science and Technology 73 (2022) str. 1681-1691
 • Cena A., Gągolewski M., Siudem G., Żogała-Siudem B., Validating citation models by proxy indices, Journal of Informetrics 16(2) (2022) str. 101267_1-101267_11
 • Gągolewski M., Bartoszuk M., Cena A., Are Cluster Validity Measures (In)valid?, Information Sciences 581 (2021) str. 620-636
 • Gągolewski M., genieclust: Fast and robust hierarchical clustering, SoftwareX 15 (2021) str. 100722_1-100722_3
 • Lasek J., Gągolewski M., Interpretable sports team rating models based on the gradient descent algorithm, INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING 37(3) (2021) str. 1061-1071
 • Bartoszuk M., Gągolewski M., T-norms or t-conorms? How to aggregate similarity degrees for plagiarism detection, KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS 231 (2021) str. 107427-107427
 • Gągolewski M., Perez-Fernandez R., DeBaets B., An inherent difficulty in the aggregation of multidimensional data, IEEE Transactions on Fuzzy Systems 28(3) (2020) str. 602-606
 • Cena A., Gągolewski M., Genie+OWA: Robustifying hierarchical clustering with OWA-based linkages, Information Sciences 52 (2020) str. 324-336
 • Geras A., Siudem G., Gągolewski M., Should we introduce a dislike button for academic articles?, Journal of the Association for Information Science and Technology 71(2) (2020) str. 221-229
 • Bartoszuk M., Gągolewski M., SimilaR: R Code Clone and Plagiarism Detection, R Journal 12(1) (2020) str. 367-385
 • Siudem G., Żogała B., Cena A., Gągolewski M., Three dimensions of scientific impact, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 117(25) (2020) str. 13896-13900
 • Perez-Fernandez R., DeBaets B., Gągolewski M., A taxonomy of monotonicity properties for the aggregation of multidimensional data, Information Fusion 52 (2019) str. 322-334
 • Beliakov G., Gągolewski M., James S., Aggregation on ordinal scales with the Sugeno integral for biomedical applications, Information Sciences 501 (2019) str. 377-387
 • Grzegorzewski P., Coroianu L., Gągolewski M., Piecewise linear approximation of fuzzy numbers: algorithms, arithmetic operations and stability of characteristics, Soft Computing 23(19) (2019) str. 9491-9505
 • Gągolewski M., James S., Beliakov G., Supervised learning to aggregate data with the Sugeno integral, IEEE Transactions on Fuzzy Systems 27(4) (2019) str. 810-815
 • Lasek J., Gągolewski M., The efficacy of league formats in ranking teams, STATISTICAL MODELLING 18(5-6) (2018) str. 411-435
 • Bartoszuk M., Gągolewski M., Binary aggregation functions in software plagiarism detection, 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Seria IEEE International Conference on Fuzzy Systems, (2017) str. 1-6
 • Cena A., Gągolewski M., OWA-based linkage and the Genie correction for hierarchical clustering, 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Seria IEEE International Conference on Fuzzy Systems, (2017) str. 8015652-1-8015652-6
 • Żogała B., Siudem G., Cena A., Gągolewski M., Agent-based model for the h-index – Exact solution, European Physical Journal B 89:21 (2016) str. 1-9
 • Gągolewski M., Bartoszuk M., Cena A., Genie: A new, fast, and outlier-resistant hierarchical clustering algorithm, Information Sciences 363 (2016) str. 8-23
 • Gągolewski M., Cena A., Bartoszuk M., Hierarchical Clustering via Penalty-Based Aggregation and the Genie Approach, Lecture Notes in Artificial Intelligence 9880 (2016) str. 191-202
 • Gągolewski M., Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje – wydanie II poszerzone,
 • Gągolewski M., Bartoszuk M., Cena A., Przetwarzanie i analiza danych w języku Python, (2016) str. 1-400
 • Gągolewski M., Cena A., OM3: Ordered maxitive, minitive, and modular aggregation operators – axiomatic and probabilistic properties in an arity-monotonic setting, Fuzzy Sets and Systems 264 (2015) str. 138-159
 • Gągolewski M., Mesiar R., Cena A., Problems and challenges of information resources producers′ clustering, Journal of Informetrics 9(2) (2015) str. 273-284
 • Grzegorzewski P., Gągolewski M., Hryniewicz O., Gill M., Strengthening Links Between Data Analysis and Soft Computing, , Seria Advances in Intelligent and Soft Computing, (2015) str. 1-294
 • Grzegorzewski P., Gągolewski M., Bobecka-Wesołowska K., Wnioskowanie statystyczne z wykorzystaniem środowiska R, (2014) str. 1-183
 • Grzegorzewski P., Gągolewski M., Coroianu L., Nearest Piecewise Linear Approximation of Fuzzy Numbers, Fuzzy Sets and Systems 233 (2013) str. 26-51
 • Grzegorzewski P., Gągolewski M., Axiomatic characterizations of (quasi-) L-statistics and S-statistics and the Producer Assessment Problem, Proceedings of the 7th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-2011), Seria Advances in Intelligent Systems Research, (2011) str. 53-58
 • Gągolewski M., Bibliometric Impact Assessment with R and the CITAN Packages, Journal of Informetrics 5(4) (2011) str. 678-692
 • Grzegorzewski P., Gągolewski M., Possibilistic analysis of arity-monotonic aggregation operator and its relation to bibliometric impact assessment of individuals, International Journal Of Approximate Reasoning 52 (2011) str. 1312-1324


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Redaktor Działowy w czasopiśmie Fuzzy Sets and Systems


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 550
Email: marek(kropka)gagolewski(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl
Własna strona www pracownika : zobacz

Ostatnia aktualizacja strony 2023-01-26 o godz. 10:15:23 przez SZOK.