ZAKŁAD PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH I MATEMATYKI FINANSOWEJ

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Członek Dziekańskiej Komisji Informatyki
 • Wiceprzewodniczący Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych

Kontakt
Email : marek(kropka)gagolewski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 550
Własna strona www pracownika : zobacz


Wybrane publikacje

 • Lasek J., Gągolewski M., The efficacy of league formats in ranking teams, STATISTICAL MODELLING 18(5-6) (2018) str. 411-435
 • Bartoszuk M., Gągolewski M., Binary aggregation functions in software plagiarism detection, 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Seria IEEE International Conference on Fuzzy Systems, (2017) str. 1-6
 • Cena A., Gągolewski M., OWA-based linkage and the Genie correction for hierarchical clustering, 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Seria IEEE International Conference on Fuzzy Systems, (2017) str. 8015652-1-8015652-6
 • Żogała B., Siudem G., Cena A., Gągolewski M., Agent-based model for the h-index – Exact solution, European Physical Journal B 89:21 (2016) str. 1-9
 • Gągolewski M., Bartoszuk M., Cena A., Genie: A new, fast, and outlier-resistant hierarchical clustering algorithm, Information Sciences 363 (2016) str. 8-23
 • Gągolewski M., Cena A., Bartoszuk M., Hierarchical Clustering via Penalty-Based Aggregation and the Genie Approach, Lecture Notes in Artificial Intelligence 9880 (2016) str. 191-202
 • Gągolewski M., Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje – wydanie II poszerzone,
 • Gągolewski M., Bartoszuk M., Cena A., Przetwarzanie i analiza danych w języku Python, (2016) str. 1-400
 • Gągolewski M., Cena A., OM3: Ordered maxitive, minitive, and modular aggregation operators – axiomatic and probabilistic properties in an arity-monotonic setting, Fuzzy Sets and Systems 264 (2015) str. 138-159
 • Grzegorzewski P., Gągolewski M., Bobecka-Wesołowska K., Wnioskowanie statystyczne z wykorzystaniem środowiska R, (2014) str. 1-183
 • Grzegorzewski P., Gągolewski M., Coroianu L., Nearest Piecewise Linear Approximation of Fuzzy Numbers, Fuzzy Sets and Systems 233 (2013) str. 26-51
 • Grzegorzewski P., Gągolewski M., Axiomatic characterizations of (quasi-) L-statistics and S-statistics and the Producer Assessment Problem, Proceedings of the 7th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-2011), Seria Advances in Intelligent Systems Research, (2011) str. 53-58
 • Gągolewski M., Bibliometric Impact Assessment with R and the CITAN Packages, Journal of Informetrics 5(4) (2011) str. 678-692
 • Grzegorzewski P., Gągolewski M., Possibilistic analysis of arity-monotonic aggregation operator and its relation to bibliometric impact assessment of individuals, International Journal Of Approximate Reasoning 52 (2011) str. 1312-1324

Ostatnia aktualizacja strony 2019-11-06 o godz. 18:50:48 przez SZOK.