ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
  • Przewodniczący Podkomisji Analizy Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
  • Przewodniczący Podkomisji Analizy Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Dyscyplina(y) nauki

  • Matematyka


Wybrane publikacje

  • Górka P., Separability of a Metric Space Is Equivalent to the Existence of a Borel Measure, AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY 128(1) (2021) str. 84-86


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 451
Email: przemyslaw(kropka)gorka(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2022-10-08 o godz. 09:00:50 przez SZOK.