ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji Analizy
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Zespołu ds. Finansowania Badań Naukowych RND Matematyka
  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : przemyslaw(kropka)gorka(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 451

Ostatnia aktualizacja strony 2020-05-10 o godz. 11:47:53 przez SZOK.