ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
  • Członek Zespołu ds. Finansowania Badań Naukowych RND Matematyka
  • Członek Zespołu Analizy Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : przemyslaw(kropka)gorka(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 451


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan

Ostatnia aktualizacja strony 2021-01-14 o godz. 09:15:49 przez SZOK.