ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych

Kontakt
Email : przemyslaw(kropka)gorka(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 404