ZAKŁAD ALGEBRY I KOMBINATORYKI

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Dziekańskiej Komisji Algebry i Kombinatoryki

Kontakt
Email : jaroslaw(kropka)grytczuk(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 503