ADIUNKT (BAD.-DYD.)

Zakład Systemów Przetwarzania Informacji

FUNKCJE WYDZIAŁOWE

 • Prodziekan ds. Nauczania Wydziału MiNI
 • Członek Rady Wydziału
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych
 • Przewodniczący Komisji Programowej dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich


Wybrane publikacje

 • Kaczmarski K., Rzążewski P., Wolant A., Massively Parallel Construction of the Cell Graph, Lecture Notes in Computer Science, Seria Lecture Notes in Computer Science, 9573 (2016) str. 559-569
 • Kaczmarski K., Stencel K., Przymus P., A Bi-objective Optimization Framework for Query Plans, Proceedings of the 22nd International Workshop on Concurrency, Specification and Programming, Warsaw, Poland, Seria CEUR Workshop Proceedings, 1032 (2013) str. 342-354
 • Kaczmarski K., Pilarski M., Banasiak B., Kabut C., Content Delivery Network Monitoring with Limited Resources, Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS), Seria Federated Conference on Computer Science and Information Systems, (2013) str. 801-805
 • Kaczmarski K., Przymus P., Dynamic Compression Strategy for Time Series Database Using GPU, New Trends in Databases and Information Systems, 17th East European Conference on Advances in Databases and Information Systems, ADBIS 2013, Genoa, Italy, September 1-4, 2013. Proceedings II, Seria Advances in Intelligent Systems and Computing, 241 (2013) str. 235-244
 • Kaczmarski K., Pilarski M., Real-Time Content Delivery Networks Monitoring, Przegląd Teleinformatyczny 1 (2013) str. 75-85
 • Kaczmarski K., Rzążewski P., Thrust and CUDA in data intensive algorithms, New Trends in Databases and Information Systems, Seria Advances in Intelligent Systems and Computing, 185 (2013) str. 37-46
 • Kaczmarski K., Przymus P., Time Series Queries Processing with GPU Support, New Trends in Databases and Information Systems, 17th East European Conference on Advances in Databases and Information Systems, ADBIS 2013, Genoa, Italy, September 1-4, 2013. Proceedings II, Seria Advances in Intelligent Systems and Computing, 241 (2013) str. 53-60
 • Kaczmarski K., B+Tree Optimized for GPGPU, On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2012, Seria Lecture Notes in Computer Science, 7566 (2012) str. 843-854
 • Kaczmarski K., Pilarski M., Content Delivery Network Monitoring, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Seria IEEE Computer Society Press, (2012) str. 633-639
 • Kaczmarski K., Przymus P., Improving Efficiency of Data Intensive Applications on GPU Using Lightweight Compression, On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2012Workshops, Seria Lecture Notes in Computer Science, 7567 (2012) str. 3-12
 • Kaczmarski K., Comparing GPU and CPU in OLAP Cubes Creation, Lecture Notes in Computer Science, Seria Lecture Notes in Computer Science, 6543 (2011) str. 308-319
 • Kaczmarski K., Experimental B+Tree for GPU, Proceedings II of the 15th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems (2011) str. 0-0
 • Kaczmarski K., Grzenda M., Kobos M., Luckner M., Geospatial presentation of purchase transactions data, Federated Conference on Computer Science and Information Systems-FedCSIS 2011, Proceedings, Seria IEEE Computer Society Press, (2011) str. 291-296
 • Kaczmarski K., Rudny T., MOLAP cube based on parallel scan algorithm, Lecture Notes in Computer Science, Seria Lecture Notes in Computer Science, 6909 (2011) str. 125-138
 • Kaczmarski K., Habela P., Filipowicz W., Kulbacki M., A Generic Approach to Design and Querying of Multi-purpose Human Motion Database, Lecture Notes in Computer Science, Seria Lecture Notes in Computer Science, 6374 (2010) str. 105-113
 • Adamus R., Kuliberda K., Wiślicki J., Subieta K., Kaczmarski K., Kowalski T., On Distributed Data Processing in Data Grid Architecture for a Virtual Repository, Journal of Applied Computer Science 18(2) (2010) str. 25-55
 • Kaczmarski K., Rudny T., Parallel GPGPU Algorithm Accelerating OLAP Cubes Creation,


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 28, 515
Telefon służbowy: (22)234 5923
Email: krzysztof(kropka)kaczmarski(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl
Własna strona www pracownika : zobacz

Ostatnia aktualizacja strony 2023-01-26 o godz. 10:15:20 przez SZOK.