ZAKŁAD PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CAD/CAM I KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA MEDYCYNY

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Informatyka
  • Wiceprzewodniczący Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
  • Członek Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Kontakt
Email : joanna(kropka)porter-sobieraj(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 523
Telefon służbowy : (22)234 7057
Własna strona www pracownika : zobacz


Wybrane publikacje

  • Porter-Sobieraj J., Słodkowski M., Kikoła D., Sikorski J., Aszklar P., A MUSTA-FORCE Algorithm for Solving Partial Differential Equations of Relativistic Hydrodynamics, INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCES AND NUMERICAL SIMULATION 19(1) (2018) str. 25-35
  • Porter-Sobieraj J., Luckner M., Górak R., Okulewicz M., Wawrzyniak P., Indoor Localisation Based on GSM Signals: Multistorey Building Study, Mobile Information Systems 2016 (2016) str. 1-17
  • Porter-Sobieraj J., Cygert S., Kikoła D., Sikorski J., Słodkowski M., Optimizing the computation of a parallel 3D finite difference algorithm for graphics processing units, Concurrency and Computation: Practice and Experience 27(6) (2015) str. 1591-1602
  • Cygert S., Kikoła D., Sikorski J., Słodkowski M., Porter-Sobieraj J., Using GPUs for Parallel Stencil Computations in Relativistic Hydrodynamic Simulation, Lecture Notes in Computer Science, Seria Lecture Notes in Computer Science, 8384 (2014) str. 500-509
  • Porter-Sobieraj J., Ryciuk M., Depth Peeling Algorithm for the Distance Field Computation of Overlapping Objects, Lecture Notes in Computer Science, Seria Lecture Notes in Computer Science, 8033 (2013) str. 99-107
  • Cygert S., Kikoła D., Sikorski J., Słodkowski M., Porter-Sobieraj J., Towards an Efficient Multi-Stage Riemann Solver for Nuclear Physics Simulations, 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS), Seria Federated Conference on Computer Science and Information Systems, (2013) str. 441-446