ZAKŁAD ALGEBRY I KOMBINATORYKI

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Popularyzacji Matematyki i Informatyki

Kontakt
Email : barbara(kropka)roszkowska-lech(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 521
Telefon służbowy: (22)234 5149

Ostatnia aktualizacja strony 2019-11-06 o godz. 18:52:04 przez SZOK.