ZAKŁAD ALGEBRY I KOMBINATORYKI

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Popularyzacji Matematyki i Informatyki

Kontakt
Email : barbara(kropka)roszkowska-lech(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 521
Telefon służbowy: (22)234 5149

Ostatnia aktualizacja strony 2019-03-11 o godz. 09:19:40 przez SZOK.