ZAKŁAD ALGEBRY I KOMBINATORYKI

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Popularyzacji Matematyki i Informatyki

Kontakt
Email : barbara(kropka)roszkowska-lech(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 521
Telefon służbowy: (22)234 5149

Ostatnia aktualizacja strony 2022-05-15 o godz. 14:12:06 przez SZOK update_page_employee().