ZAKŁAD PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH I MATEMATYKI FINANSOWEJ

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału

Kontakt
Email : marek(kropka)rutkowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl


Zainteresowania naukowe

  • matematyka finansowa, modelowanie stóp procentowych, modelowanie ryzyka kredytowego
  • rachunek prawdopodobieństwa, teoria procesów stochastycznych, stochastyczne równania różniczkowe

Ostatnia aktualizacja strony 2020-11-09 o godz. 12:32:12 przez SZOK.