w dniu
11 października 2018 r.
o godz. 12:15
w sali 328
w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
ul. Koszykowa 75

Program

Hymn Państwowy

Przemówienie Dziekana Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
dra hab. inż. Wojciecha Domitrza, prof. PW

Immatrykulacja

Przemówienie przedstawiciela studentów

Wykład inauguracyjny
„Is a failure-free computer system possible?”
dra inż. Krzysztof Kaczmarski

Gaudeamus