http://www.mini.pw.edu.pl/tikiwiki/pdf/wyniki_ankietyzacji_w_semestrze_letnim_2008.pdf