Do Konkursu prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2021 na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW na kierunkach Informatyka, Informatyka i Systemy Informacyjne oraz Computer Science zgłoszonych zostało 7 prac inżynierskich spełniających kryteria konkursowe. Komisja Konkursowa w dniu 01.06.2021 r. w drodze głosowania, po wcześniejszym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami, rozstrzygnęła konkurs przyznając:

I nagrodę dla pracy

Aplikacja umożliwiająca edycję oraz symulację obwodów kwantowych

Autorzy: Kamil Górzyński, Jakub Janaszkiewicz, Adam Kowalczyk

promotor: dr inż. Janusz Rafałko

Wyróżnienie dla pracy

Narzędzie do komputerowego wspomagania rozpoznawania COVID19 w obrazowaniu klatki piersiowej

autorzy: Krzemińska Maja, Moskal Alicja

promotor: dr inż. Magdalena Jasionowska-Skop

 

Do Konkursu prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2021 na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW na kierunku Inżynieria i Analiza Danych zgłoszonych zostało 7 prac inżynierskich spełniających kryteria konkursowe. Komisja Konkursowa w dniu 31.05.2021 r. w drodze głosowania, po wcześniejszym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami, rozstrzygnęła konkurs przyznając:

I nagrodę dla pracy

 Quantitative evaluation (metrics) of the interpretability and quality of explanations

autorzy: Bartłomiej Granat, Szymon Maksymiuk

 promotor: dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW

Wyróżnienie dla pracy

System prognostyczny dedykowany dla danych inteligentnych miast

autorzy: Witold Merkel, Michał Stawikowski

promotor: dr hab. inż. Maciej Grzenda

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom z udział w Konkursie. O terminie rozdania nagród poinformujemy Laureatów drogą elektroniczną.