W dniu 19 lutego 2021 r. pracownik naszego wydziału Dr Ewa Stróżyna otrzymała zespołową Nagrodę Ministra za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej.  

Pani doktor serdecznie gratulujemy!