Matematyka w cyberbezpieczeństwie to nowa specjalność na studiach II stopnia na kierunku Matematyka. Są to czterosemestralne studia magisterskie dla absolwentów studiów matematycznych I stopnia, które uczą zastosowań metod matematycznych w szeroko rozumianym bezpieczeństwie cyfrowym.

Program studiów [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”]

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów i ich rozwiązań. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu: algebry, kombinatoryki, teorii kategorii, teorii algorytmów, formalnych metod dedukcji, oraz jest świadomy jej znaczenia w informatyce, a zwłaszcza w bezpieczeństwie cyfrowym. Wykazuje się bardzo dobrą znajomością metod matematycznych stosowanych w bezpieczeństwie systemów wielodostępowych. Zna główne idee matematyczne algorytmów stosowanych w cyberbezpieczeństwie. Posługuje się narzędziami informatycznymi przydatnymi przy stosowaniu wyżej wymienionych dziedzin matematyki. Ma solidną podstawę do pracy wymagającej rozwiązywania problemów we współpracy z informatykami i inżynierami zapewniającymi bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych.

Zapraszamy już od roku akademickiego 2021/2022!