Zapraszamy studentów kończących I rok studiów pierwszego stopnia

do przystąpienia do projektu  Szkoła Orłów na PW finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym celem tego projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów.

Uczestnik projektu pod kierunkiem Tutora będzie realizował  konkretne zadanie badawcze w obszarze  teorii grafów i algorytmów grafowych. W trakcie trwania projektu (czyli do 31 lipca 2022 r. z wyłączeniem wakacji letnich) uczestnik otrzymuje wsparcie stypendialne w wysokości 1370,70 zł  miesięcznie oraz jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w kwocie 200 zł brutto.

Do składania zgłoszeń zapraszamy studentów Wydziału MiNI

kończących  I rok studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali średnią ważoną ocen na I roku co najmniej 4,2.

 Wymagane dokumenty:

Skany powyższych dokumentów należy przesłać do  kierownik projektu na MiNI, dr hab. Bogusławy Karpińskiej, prof. uczelni,  na adres B.Karpinska@mini.pw.edu.pl do dnia  25 września 2020, do godz. 16.00.