Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż Krzysztofa Zaremby został powołany Dziekan i Prodziekani Wydziału MiNI na kadencję 2020-2024 w składzie:

Dziekan Wydziału
dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. uczelni

Prodziekan ds. Nauki
Prof dr hab. Janina Kotus

Prodziekan ds. Rozwoju
dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni

Prodziekan ds. Nauczania
dr inż. Krzysztof Kaczmarski

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni