Zapraszamy Absolwentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową!

To już czwarta edycja konkursu organizowanego we współpracy z Polską Sekcją IEEE, która jest Organizatorem Głównym oraz Patronem Konkursu.

Celem konkursu jest wsparcie i promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych, propagowanie idei IEEE oraz współpraca środowiska naukowego, przemysłu i IEEE.

Laureaci Konkursu otrzymają Dyplom IEEE – najcenniejszą nagrodę, która jest wyrazem najwyższego uznania, symbolem współpracy Uczelnia-Biznes-IEEE i zaangażowania w ten projekt wielu nauczycieli akademickich, pracowników firm oraz wolontariuszy PS IEEE.

Miło nam poinformować, że Fundatorem nagród rzeczowych jest firma Intel, a jej przedstawiciel jest Członkiem Komisji Konkursowej.

Firma Intel ufundowała następujące nagrody:

  • Nagroda I – Intel® Compute Stick
  • Wyróżnienie – Klawiatura Logitech K375s MultiDevice

Natomiast, firma Billon, Partner Techniczny, dla wszystkich Laureatów ufundowała nagrody w postaci publikacji Dyplomów na 15 lat na blockchain w ramach usługi Dyplomy na Blockchain by Billon.

Dyplomy na Blockchain by Billon to innowacyjne rozwiązanie firmy Billon, które pozwala na publikację dokumentów akademickich z wiarygodnością źródła ich pochodzenia, przechowywanie z gwarancją niezmienności oraz zabezpieczenie przeciwko podrabianiu i fałszowaniu dyplomów, dzięki zastosowaniu technologii blockchain.

W Konkursie mogą wziąć udział Absolwenci I stopnia studiów technicznych (tytuł: inżynier) na kierunku: Inżynieria i Analiza Danych , którzy obronili prace dyplomowe w terminie od dnia 16.3.2020 do dnia 15.3.2021 r.

Zgodnie z regulaminem, w Konkursie mogą wziąć prace dyplomowe ocenione przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą.

Prace dyplomowe należy zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00, wysyłając jej wersję elektroniczną wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami na adres email: A.Cena@mini.pw.edu.pl

Lista wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się w Regulaminie, a wersje elektroniczne zostały załączone poniżej.

Zapraszamy naszych Absolwentów do udziału w tym prestiżowym Konkursie!

Wyniki konkursu poznamy już w czerwcu br.!

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konkursu Panią dr Anną Ceną, email: a.cena@mini.pw.edu.pl.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy