Zapraszamy AbsolwentóWydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową!  

To już czwarta edycja konkursu organizowanego we współpracy z Polską Sekcją IEEE, która jest Organizatorem Głównym oraz Patronem Konkursu. 

Celem konkursu jest wsparcie i promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych, propagowanie idei IEEE oraz współpraca środowiska naukowego, przemysłu i IEEE. 

Laureaci Konkursu otrzymają Dyplom IEEE – najcenniejszą nagrodę, która jest wyrazem najwyższego uznania, symbolem współpracy Uczelnia-Biznes-IEEE i zaangażowania w ten projekt wielu nauczycieli akademickich, pracowników firm oraz wolontariuszy PS IEEE. 

Miło nam poinformować, że Fundatorem nagród rzeczowych jest firma Samsung, a jej przedstawiciel jest Członkiem Komisji Konkursowej. 

Firma Samsung ufundowała następujące nagrody: 

Nagroda I – Samsung Galaxy Buds  

  • Wyróżnienie – Dysk SSD SAMSUNG 870 evo 

Natomiastfirma Billon, Partner Techniczny, dla wszystkich Laureatów ufundowała nagrody w postaci publikacji Dyplomów na 15 lat na blockchain wramach usługi Dyplomy na Blockchain by Billon. 

Dyplomy na Blockchain by Billon to innowacyjne rozwiązanie firmy Billon, które pozwala na publikację dokumentów akademickich z wiarygodnością źródła ich pochodzenia, przechowywanie z gwarancją niezmienności oraz zabezpieczenie przeciwko podrabianiu i fałszowaniu dyplomów, dzięki zastosowaniu technologii blockchain. 

W Konkursie mogą wziąć udział Absolwenci I stopnia studiów technicznych (tytuł: inżynier) na kierunkach: Informatyka, Informatyka i Systemy Informacyjneoraz Computer Science, którzy obronili prace dyplomowe wterminie od dnia 16.03.2020 do dnia 15.03.2021 r. 

Zgodnie zregulaminem, w Konkursie mogą wziąć prace dyplomowe ocenione przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą. 

Prace dyplomowe należy zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00, wysyłając jej wersję elektroniczną wraz zpozostałymi niezbędnymi dokumentami na adres email: r.jozwiak@mini.pw.edu.pl 

Lista wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się w Regulaminie, a wersje elektroniczne zostały załączone poniżej. 

Zapraszamy naszych Absolwentów do udziału w tym prestiżowym Konkursie! 

Wyniki konkursu poznamy już w czerwcu br.! 

razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konkursu Panem dr inż. Rafałem Jóźwiakiem email: r.jozwiak@mini.pw.edu.pl. 

 Regulamin 

Formularz zgłoszeniowy