RADA NAUKOWA DYSCYPLINY

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Adama Żychowskiego

która odbędzie się w dniu 28.11.2022 roku, o godzinie 16:00 w trybie zdalnym

pt: „Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w wielokrokowych Grach Obronnych Stackelberga”

Promotor:          prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk – Politechnika Warszawska

Recenzenci:       prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec – Politechnika Poznańska

……………………..prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek – Uniwersytet Jagielloński

Obrona odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres sekretarza komisji: dr hab. inż. Maria Ganzha, prof. uczelni, – email: maria.ganzha@pw.edu.pl do dnia 25.11.2022 godz. 23:59.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej: https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-do-30-kwietnia-2019-r/Dyscyplina-informatyka-techniczna-i-telekomunikacja-dziedzina-nauk-inzynieryjno-technicznych/mgr-inz.-Adam-Zychowski

Treść ogłoszenia (plik PDF)