Według Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) szkół wyższych, absolwenci kierunków studiów II stopnia prowadzonych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych osiągają w pierwszym roku po dyplomie  wysokie wynagrodzenie brutto.

Mediana średnich miesięcznych zarobków absolwentów z roku 2020 wynosiła:

  • dla kierunku Matematyka: 7091,91 zł
  • dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne:  9735,41 zł
  • dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych  9947,28 zł

Tym samym kierunek Inżynieria i analiza danych  uplasował się na 4. miejscu rankingu wszystkich kierunków studiów stacjonarnych ze względu na wynagrodzenie ogółem brutto. Kierunek Informatyka i Systemy Informacyjne zajął 9. miejsce wśród wszystkich kierunków, natomiast kierunek Matematyka na Wydziale MiNI PW zajął 1. miejsce w rankingu  kierunków Matematyka ze względu na wynagrodzenie ogółem brutto.

Więcej informacji na stronie www.ela.nauka.gov.pl/

Raporty szczegółowe:

Matematyka

https://ela.nauka.gov.pl/pl/major/detail?detailQuery=%7B%22major%22:%22155%22,%22majorExternalCode%22:%223037%22,%22institution%22:%223845%22,%22studyForm%22:%22FULL%22,%22studyLevel%22:%22SECOND%22,%22experience%22:%22ALL%22,%22graduationYear%22:%222020%22,%22lang%22:%22pl%22%7D&query=%7B%22experience%22:%22ALL%22,%22graduationYear%22:%222020%22,%22institution%22:%223845%22,%22studyVoivodeship%22:%22%22,%22studyForm%22:%22%22,%22studyLevel%22:%22%22,%22limit%22:%2210%22,%22offset%22:%220%22,%22major%22:%22155%22%7D

Informatyka i Systemy Informacyjne

https://ela.nauka.gov.pl/pl/major/detail?detailQuery=%7B%22major%22:%22366%22,%22majorExternalCode%22:%223030%22,%22institution%22:%223845%22,%22studyForm%22:%22FULL%22,%22studyLevel%22:%22SECOND%22,%22experience%22:%22ALL%22,%22graduationYear%22:%222020%22,%22lang%22:%22pl%22%7D&query=%7B%22experience%22:%22ALL%22,%22graduationYear%22:%222020%22,%22institution%22:%22%22,%22studyVoivodeship%22:%22%22,%22studyForm%22:%22%22,%22studyLevel%22:%22%22,%22limit%22:%2210%22,%22offset%22:%220%22,%22major%22:%22366%22%7D

Inżynieria i Analiza Danych

https://ela.nauka.gov.pl/pl/major/detail?detailQuery=%7B%22major%22:%2212604%22,%22majorExternalCode%22:%2212604%22,%22institution%22:%223845%22,%22studyForm%22:%22FULL%22,%22studyLevel%22:%22SECOND%22,%22experience%22:%22ALL%22,%22graduationYear%22:%222020%22,%22lang%22:%22pl%22%7D&query=%7B%22experience%22:%22ALL%22,%22graduationYear%22:%222020%22,%22institution%22:%22%22,%22studyVoivodeship%22:%22%22,%22studyForm%22:%22%22,%22studyLevel%22:%22%22,%22limit%22:%2210%22,%22offset%22:%220%22,%22major%22:%2212604%22%7D