RADA NAUKOWA DYSCYPLINY

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Jana Karwowskiego

która odbędzie się w dniu 7.02.2023, o godzinie 14:00 w trybie stacjonarnym

Temat rozprawy:

„Aproksymacja stanu równowagi Stackelberga w grach wielokrokowych o sumie niezerowej z niepełną informacją z użyciem metod Monte Carlo”

Promotor:      prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk – Politechnika Warszawska

Recenzenci:   prof. dr hab. inż. Rafał Scherer – Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Michał Woźniak – Politechnika Wrocławska

Obrona odbędzie się w Sali nr 40 w Budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (Koszykowa 75). Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres sekretarza komisji: dr hab. inż. Macieja Grzendy, prof. uczelni, email: maciej.grzenda@pw.edu.pl, do dnia 3.02.2023 do godz. 16.oo.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-do-30-kwietnia-2019-r/Dyscyplina-informatyka-techniczna-i-telekomunikacja-dziedzina-nauk-inzynieryjno-technicznych/mgr-inz.-Jan-Karwowski (link do BIP PW)

Treść ogłoszenia (plik PDF)