Z przyjemnością informujemy, że praca, której współautorem jest  Prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski  otrzymał II nagrodę w Konkursie im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę naukową z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych:

Karol  BaronJacek  Wesołowski, From invariance under binomial thinning to unification of the Cauchy and the Gołąb Schinzel type equations.
Results Math. 76 (2021), no. 4, paper no. 168, 14 pp.

Więcej Informacji o konkursie na stronie Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego https://us.edu.pl/instytut/im/badanie-naukowe/konkurs-im-marka-kuczmy/

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!