W dniu 11.12.2020 Prezes PAN powołał  Komisję  Statystyki Komitetu Matematyki PAN. Do komisji zostali powołani prof. dr  hab. Przemysław Grzegorzewski i  prof. dr hab. Jan Mielniczuk z naszego Wydziału.

Serdecznie gratulujemy!

http://www.ibspan.waw.pl/komisja.statystyki/sklad.htm