Rozstrzygnięto konkurs Best Paper na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w roku  2019 przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej. Konkurs  jest finansowany  ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

Laureatem konkursu został dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof uczelni,  z  naszego Wydziału,  który
w tym konkursie został nagrodzony za 3  artykuły opublikowane w 2019r. w  czasopismach za 200p.

Serdecznie gratulujemy!

https://www.badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Wyniki-konkursow/Znamy-wyniki-I-edycji-konkursu-Best-Paper