Pan Dominik Rafacz i Pan Wojciech Kretowicz, studenci naszego Wydziału, kierunku Inżynieria i Analiza Danych otrzymali stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021.

Opiekunem naukowym Pana Dominika Rafacza jest dr inż. Michał Burdukiewicz.
Opiekunem naukowym Pana Wojciecha Kretowicza jest dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni.

Panu Dominikowi i Panu Wojciechowi oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!