Kapituła Medalu przyznała pośmiertnie medal „Zasłużony dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych” panu dr inż. Krzysztofowi Brysiowi za szczególny wkład  w rozwój  Wydziału, długoletnią i wytężoną pracę na rzecz popularyzacji matematyki, wzorowe pełnienie wielu funkcji administracyjnych, koordynację dydaktyki matematyki w Politechnice Warszawskiej, wyróżniające prowadzenie nauczania matematyki w Politechnice Warszawskiej.