Student naszego Wydziału Pan Antoni Karpiński został współautorem publikacji, która ukazała się w materiałach konferencji PLDI 2021:
Publikacja: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3453483.3454092
Informacje o konferencji: https://conf.researchr.org/home/pldi-2021

Panu Antoniemu serdecznie gratulujemy!