Najwyższe zarobki wśród absolwentów w roku 2019 na  kierunku Matematyka osiągają, według Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci studiów drugiego stopnia Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie wynosi 7 974,17 zł

Pełny ranking dla kierunku Matematyka na stronie: https://ela.nauka.gov.pl

Raporty szczegółowe dotyczące absolwentów kierunku Matematyka MiNI PW