dr inż. Żaneta Trębska otrzymała Złotą Kredę na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych za semestr letni roku akademickiego 2018/2019 w kategorii prowadzący zajęcia pomocnicze.

 

Pani doktor serdecznie gratulujemy !!!