Informacja Rektora dotycząca zatrudnienia nauczycieli akademickich.