Zasady dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych