Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych nie prowadzi naboru kandydatów na studia niestacjonarne


Informacje archiwalne:

Kierunek Matematyka – czteroletnie studia I stopnia (licencjackie) o specjalności Matematyka w finansach i ubezpieczeniach.

Program studiów i konspekty przedmiotów

Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Na studia te zapraszamy:

  • osoby zatrudnione w instytucjach ubezpieczeniowych i finansowych, którym studia te umożliwią podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • osoby pracujące, dotąd nie związane z rynkiem finansowym i ubezpieczeniami, którym pozwolą na rozszerzenie i wzbogacenie swojej wiedzy matematycznej lub na zdobycie atrakcyjnego zawodu,
  • osoby jeszcze niepracujące, w tym tegorocznych maturzystów.

Zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych I stopnia obejmują 210 godzin w semestrze, realizowanych w czasie 10 zjazdów po 21 godzin, w piątki, soboty i niedziele.

Studia w trybie zaocznym są odpłatne. Wysokość opłaty za semestr wynosi 2800 zł.

Aktualne informacje o zasadach rekrutacji oraz limitach miejsc na stronie http://www.pw.edu.pl/kandydaci/

Wszyscy Kandydaci na studia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni tj. 85,00 zł na indywidualne konto, którego numer zostanie podany podczas rejestracji internetowej.