MwNI

Prezentacja specjalności (plik PDF)

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów i ich rozwiązań. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu: algebry, kombinatoryki, teorii kategorii, teorii algorytmów, formalnych metod dedukcji, oraz jest świadomy jej znaczenia w informatyce, a zwłaszcza w bezpieczeństwie cyfrowym. Wykazuje się bardzo dobrą znajomością metod matematycznych stosowanych w bezpieczeństwie systemów wielodostępowych. Zna główne idee matematyczne algorytmów stosowanych w cyberbezpieczeństwie. Posługuje się narzędziami informatycznymi przydatnymi przy stosowaniu wyżej wymienionych dziedzin matematyki. Ma solidną podstawę do pracy wymagającej rozwiązywania problemów we współpracy z informatykami i inżynierami zapewniającymi bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych.

Plan Studiów (przedmioty obowiązkowe):

lata nieparzyste od 2021/2022

Semestr I
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
 Algorytmiczna teoria liczb 4 2 2
 Nieprzemienne struktury algebraiczne i ich zastosowania w kryptografii 5 2 2 E
 Kody korekcyjne i transmisja danych 4 2 2
 Wprowadzenie do współczesnej kryptografii 4 2 1 1
 Programowanie dyskretne 6 1 1 3 E
Razem: 23 9  8 3 1  2
 Suma godzin:  21
Semestr II
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
  Metody formalne i weryfikacja protokołów kryptograficznych 4 2 2
  Warsztaty matematycznych metod cyberbezpieczeństwa 3 2 1
  Programowanie dyskretne projekt  1 1
 Seminarium  2 2
 Algorytmu zaawansowane 4 2 1 E
Razem: 13 4 2 4 3 1
 Suma godzin: 13
Semestr III
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
  Teoria automatów i języków formalnych  4 2 1 E
  Projekt zespołowy 4 2 2
  Teoria informacji i podstawy bezpieczeństwa cyfrowego  5 2 2 E
  Teoria kategorii 4 2 2
  Algebra w naukach informacyjnych  3 2 1
  Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa  4 2 1
Razem:  24 12 6 1 2  2
 Suma godzin:
21
Praktyki (3 tygodnie) zaliczone do końca semestru 3 3
Semestr IV
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
 Programowanie funkcyjne  5 2  2
 Teoria złożoności 3 2 1
 Seminarium dyplomowe*  2 2
 Praca dyplomowa  20
Razem:  30 4 3 2 0 0
 Suma godzin:
 9

* Referat wygłaszany w języku obcym

lata parzyste od 2022/2023

Semestr I
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
Teoria automatów i języków formalnych 4 2 1 E
Projekt zespołowy 4 2 2
Teoria informacji i podstawy bezpieczeństwa cyfrowego 5 2 2 E
Teoria kategorii 4 2 2
Algebra w naukach informacyjnych 3 2 1
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa 4 2 1
Razem: 24 12 6 1 2 2
Suma godzin:
21
Semestr II
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
Programowanie funkcyjne 5 2 2
Teoria złożoności 3 2 1
Seminarium 2 2
Algorytmu zaawansowane 4 2 1 E
Razem:  14 6 3 2 1 1
 Suma godzin: 12
Semestr III
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
Algorytmiczna teoria liczb 4 2 2
Nieprzemienne struktury algebraiczne i ich zastosowania 5 2 2 E
Kody korekcyjne i transmisja danych 4 2 2
Wprowadzenie do współczesnej kryptologii 4 2 1 1
Programowanie dyskretne 6 1 1 3 E
Razem:  23 9 8 3 1 2
 Suma godzin:
21
Praktyki (3 tygodnie) zaliczone do końca semestru 3 3
Semestr IV
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
Metody formalne i weryfikacja protokołów kryptograficznych 4 2 2
Warsztaty matematycznych metod cyberbezpieczeństwa 3 2 1
Programowanie dyskretne projekt 1 1
Seminarium dyplomowe* 2 2
 Praca dyplomowa 20
Razem:  30 2 2 4 2 0
 Suma godzin:
10

* Referat wygłaszany w języku obcym