Organizacją współpracy z przedsiębiorstwami, w tym realizacją projektów na rzecz przedsiębiorstw zajmuje się Ośrodek Badań dla Biznesu.

Wspólnie prowadzone działania obejmują m.in.:

  • Opracowania z obszaru matematyki i informatyki na rzecz przedsiębiorstw,
  • Wspólne wnioskowanie o dofinansowanie innowacyjnych projektów na styku nauki i biznesu,
  • Realizacja prac dyplomowych inspirowanych potrzebami przedsiębiorstw,
  • Spotkania przedstawicieli przedsiębiorstw ze studentami wydziału.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronach Ośrodka: http://obb.mini.pw.edu.pl