grupowanie wg podmiotu finansującego projekt:

  • Narodowe Centrum Nauki

Nieprzemienna probabilistyka – związki pomiędzy różnymi rodzajami niezależności
Kierownik: dr Kamil Szpojankowski

Kolorowanie i L(2,1)-etykietowanie geometrycznych grafów przecięć
Kierownik: Joanna Dorota Sokół

Oktonionowe transformacje Fouriera w analizie i przetwarzaniu sygnałów
Kierownik: mgr inż. Łukasz Błaszczyk

Równania paraboliczne w przestrzeniach Holdera ze zmiennym wykładnikiem
Kierownik: dr Piotr Michał Bies

MLGenSig (Machine Learning Genetic Signatures) Metody uczenia maszynowego w budowie zintegrowanych sygnatur genetycznych
Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Biecek, profesor PW

Warunkowe i niezależnościowe struktury miar probabilistycznych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski

Badanie asymptotyki ogonów rozwiązań losowych równań afinicznych
Kierownik: dr Bartosz Wojciech Kołodziejek

Wybrane zagadnienia z granicy chaosu II
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Świątek

Teoria Ramseya na liczbach całkowitych
Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Grytczuk

Silny indeks chromatyczny grafów
Kierownik: dr Michał Karol Dębski

Osobliwości i niezmienniki w geometrii symplektycznej i afinicznej
Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Domitrz, profesor PW

Własności pierścieni łącznych z wyróżnioną dodatkową strukturą
Kierownik: dr hab. Michał Ziembowski, profesor PW

Nowe algorytmy i struktury dla procesorów GPU wykonujące masowe operacje na danych
Kierownik: dr inż. Krzysztof Kaczmarski

Metody renormalizacji dla równań eliptycznych i parabolicznych oraz ich zastosowania w teorii odkształceń niesprężystych
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Zygmunt Chełmiński

Autonomiczne, samoadaptujące się metody metaheurystyczne w środowiskach dynamicznych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk

Wybrane zagadnienia z granicy chaosu
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Świątek

Ciągi pokrywające zbiory i achromatyczne kolorowania grafów
Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc

Między probabilistyką klasyczną a niekomutatywną: kwadratowe harnessy i charakteryzacje
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski

Analiza matematyczna równań termolepkoplastyczności
Kierownik: dr Leszek Bartczak

Komputerowe rozumienie obrazów medycznych przez integrację akwizycji sygnałów reprezentacji informacji i modeli wiedzy
Kierownik: prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski

Aksjomatyzacje rozmaitości i quasirozmaitości
Kierownik: dr inż. Michał Marek Stronkowski

Badanie własności sympleksu stałego dla kompleksów
Kierownik: Adam Idzik

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kompleksowe metody wyznaczania lokalizacji terminala sieci telefonii komórkowej przemieszczającego się w terenie otwartym i budynkach (LOKKOM)
Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Grytczuk

  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Własności pierścieni z dodatkową strukturą
Kierownik: dr hab. Michał Ziembowski, profesor PW

  • Komisja Europejska

VaVeL – Variety, Veracity, VaLue: Handling the Multiplicity of Urban Sensors / Różnorodność, Wiarygodność, Wartość: wykorzystanie wielości sensorów miejskich
Kierownik: dr inż. Marcin Jerzy Luckner

Erasmus Mundus Partnerships Action 2 „AVEMPACE+”
Kierownik: dr inż. Krzysztof Kaczmarski

Erasmus Mundus Partnerships Action 2 „AVEMPACE III”
Kierownik: dr inż. Krzysztof Kaczmarski

OpenLab – OpenLab: extending FIRE testbeds and tools / Rozszerzanie środowisk testowych oraz narzędzi dla FIRE
Kierownik: mgr inż. Marcin Pilarski

Erasmus Mundus Partnerships Action 2 „AVEMPACE II”
Kierownik: dr inż. Krzysztof Kaczmarski

Erasmus Mundus Partnership Action 2 „AVEMPACE”
Kierownik: dr inż. Krzysztof Kaczmarski

Archipelag Matematyki
Kierownik: dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, profesor PW

OneLab2 – An Open Federated Laboratory Supporting Network Research for the Future Internet / Otwarte sfederalizowane laboratorium wspomagające badania sieciowe dla potrzeb Internetu Przyszłości
Kierownik: dr Lucjan Stapp

NAPA-WINE – Network Aware P2P-TV-Application over Wise Networks
Kierownik: mgr inż. Marcin Pilarski