Rok 2016

Monografie, podręczniki akademickie (ang.)

 1. Bartoszuk M., Gągolewski M., Przetwarzanie i analiza danych w języku Python, PWN, Warszawa, 2016, str. 400, współautor Cena A. pdf

Podręczniki akademickie

 1. Dembińska A., Karpińska B., Kotus J., Analiza Matematyczna I dla studentów informatyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016, str. 126 pdf
 2. Gągolewski M., Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje – wydanie II poszerzone, PWN, Warszawa, 2016, str. 700 pdf

Rok 2015

Monografie, podręczniki akademickie (ang.)

 1. Radzikowska A., Dualities for Structures of Applied Logics, College Publications, London, 2015, str. 374, współautorzy Orłowska E. , Rewitzky I. pdf

Podręczniki akademickie

 1. Chełmiński K., Ożański W., Równania różniczkowe cząstkowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2015, str. 211 pdf
 2. Macukow B., Wąsowski J., Metody numeryczne wyd. VII dodruk, WNT, Warszawa, 2015, str. 384, współautor Fortuna Z. pdf
 3. Misiewicz J., Wykłady z procesów stochastycznych z zadaniami. Część pierwsza: Procesy Markowa, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Script, Warszawa, 2015, str. 182, współautor Iwanik A. pdf

Redakcja monografii/podręcznika akademickiego (ang.)

 1. Gągolewski M., Grzegorzewski P., Strengthening Links Between Data Analysis and Soft Computing, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2015, str. 294, współautorzy Gill M. , Hryniewicz O. pdf
 2. Homenda W., Computer Information Systems and Industrial Management, 9339 (2015), str. 624, współautor Saeed K. pdf

Rok 2014

Monografie, podręczniki akademickie (ang.)

 1. Misiewicz J., Fat-Tailed Distributions. Data, Diagnostics and Dependence, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2014, str. 144, współautorzy Cooke R. , Nieboer D. pdf
 2. Misiewicz J., Simulating stable, substable and weakly stable random vectors, LAP Lambert Academic Publishing, Niemcy, 2014, str. 129 pdf

Rok 2013

Podręczniki akademickie (pol.)

 1. Kaczyński A., Ćwiczenia z podstaw matematyki wyższej. Algebra liniowa, Geometria analityczna, Optymalizacja liniowa., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2013, str. 388 pdf

Rok 2012

Monografie, podręczniki akademickie (ang.)

 1. Okulicka-Dłużewska F., High Performance Computing (2012) pdf

Redakcja monografii/podręcznika akademickiego (ang.)

 1. Janeczko S., Special issue: First Workshop on Singularities in Generic Geometry and Applications, Topology and Its Applications, 159(2) (2012), współautorzy Li J. , Phong D. (no pdf)

Inne publikacje

 1. Dąbrowski J., Filozofia Matematyczna Wszechświata, Spectrum Press, Warszawa, 2012, str. 60 (no pdf)

Rok 2011

Inne publikacje naukowe

 1. Macukow B., Internacjonalizacja studiów wyższych (2011) (no pdf)
 2. Macukow B., Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Kształcenia na kierunku budownictwo (2011) (no pdf)

Inne publikacje

 1. Macukow B., Strategia Rozwoju Politechniki Warszawskiej dp roku 2020 (2011) (no pdf)