Rok 2018

Monografie, podręczniki akademickie (ang.)

 1. Homenda W., Pedrycz W., Pattern recognition: a quality of data perspective, Wiley, Hoboken, 2018, str. 296 pdf

Monografie, podręczniki akademickie (pol.)

 1. Fryszkowski A., Teoria multifunkcji, Wiley, Hoboken, 2018, str. 161 pdf

Redakcja monografii/podręcznika akademickiego (ang.)

 1. Grzegorzewski P., Kochański A., Kacprzyk J., Soft Modeling in Industrial Manufacturing, Springer International Publishing, 2018, str. 196 pdf
 2. Destercke S., Denoeux T., Gill M., Grzegorzewski P., Hryniewicz O., Uncertainty Modelling in Data Science, Springer International Publishing, 2018, str. 234 pdf

Inne publikacje naukowe

 1. Badica C., Fortino G., Ganzha M., Ivanovic M., Paprzycki M., Savaglio C., Agent-Based Computing in the Internet of Things: A Survey, w: Intelligent Distributed Computing, 737 (2018), str. 307 – 320 pdf
 2. Ganzha M., Paprzycki M., Pawlowski W., Szmeja P., Wasielewska K., Solarz-Niesłuchowski B., Suarez de Puga Garcia J., Towards High Throughput Semantic Translation, w: Interoperability, Safety and Security in IoT. InterIoT 2017, SaSeIoT 2017, 242 (2018), str. 67 – 75 pdf
 3. Grzegorzewski P., The Kolmogorov–Smirnov goodness-of-fit test for interval-valued data, w: The Mathematics of the Uncertain, 142 (2018), str. 615 – 627 pdf
 4. Pytlak R., Suski D., Tarnawski T., Optimal Control of Hybrid Systems with Sliding Modes, w: Dynamical Systems in Theoretical Perspective. DSTA 2017, 248 (2018), str. 283 – 294 pdf

Rok 2017

Redakcja monografii/podręcznika akademickiego (ang.)

 1. Grzenda M., Awad A., Furtak J., Legierski J., Advances in Network Systems Architectures, Security, and Applications, Springer, 2017, str. 352 pdf
 2. Chaki R., Homenda W., Saeed K., Computer Information Systems and Industrial Management, 16th IFIP TC8 International Conference, CISIM 2017, Bialystok, Poland, June 16-18, 2017, Proceedings, Springer, 2017, str. 710 pdf

Inne publikacje naukowe

 1. Ganzha M., Paprzycki M., Pawlowski W., Szmeja P., Dimensions of Semantic Similarity, w: Advances in Data Analysis with Computational Intelligence Methods, 738 (2017), str. 87 – 125 pdf
 2. Bielecki T., Jakubowski J., Niewęgłowski M., A Note on Independence Copula for Conditional Markov Chains, w: Recent Progress and Modern Challenges in Applied Mathematics, Modeling and Computational Science, 79 (2017), str. 303 – 321 pdf
 3. Janeczko S., Jelonek Z., Ruas M., On a generic symmetry defect hypersurface, w: Analytic and Algebraic Geometry 2, 2 (2017), str. 67 – 74 pdf
 4. Al Bkhetan Z., Plewczyński D., Multi-levels 3D Chromatin Interactions Prediction Using Epigenomic Profiles, w: Foundations of Intelligent Systems, ISMIS 2017, 10352 (2017), str. 19 – 28 pdf
 5. Wawrzyniak Z., Tarnawski T., Pytlak R., Cichosz P., Borowik G., Suski D., Budowa modelu dynamiki i rozwoju przestępczości, w: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, Tom 1 Metodologia, Analiza, Tendencje rozwojowe, 1 (2017), str. 15 – 46 pdf
 6. Cichosz P., Wawrzyniak Z., Pytlak R., Borowik G., Tarnawski T., Suski D., Metody analizy tekstu w monitorowaniu i prognozowaniu przestępczości, w: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, Tom 1 Metodologia, Analiza, Tendencje rozwojowe, 1 (2017), str. 183 – 230 pdf
 7. Borowik G., Wawrzyniak Z., Cichosz P., Pytlak R., Tarnawski T., Suski D., Metody syntezy logicznej w prognozowaniu przestępczości, w: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, Tom 1 Metodologia, Analiza, Tendencje rozwojowe, 1 (2017), str. 105 – 142 pdf
 8. Pytlak R., Suski D., Wawrzyniak Z., Cichosz P., Borowik G., Tarnawski T., Weryfi kacja reguł decyzyjnych modeli System Dynamics w prognozowaniu rozwoju przestępczości, w: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, Tom 1 Metodologia, Analiza, Tendencje rozwojowe, 1 (2017), str. 47 – 70 pdf
 9. Pytlak R., Suski D., Wawrzyniak Z., Cichosz P., Borowik G., Tarnawski T., Zastosowanie System Dynamics w analizie rozwoju przestępczości, w: Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, Tom 1 Metodologia, Analiza, Tendencje rozwojowe, 1 (2017), str. 83 – 104 pdf

Rok 2016

Monografie, podręczniki akademickie (pol.)

 1. Dembińska A., Karpińska B., Kotus J., Analiza Matematyczna I dla studentów informatyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016, str. 126 pdf
 2. Gągolewski M., Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje – wydanie II poszerzone, PWN, Warszawa, 2016, str. 700 pdf

Inne publikacje naukowe

 1. Kołacz A., k-Arithmetic Sequences – Theory and Applications, w: Challenging Problems and Solutions in Intelligent Systems, 634 (2016), str. 37 – 56 pdf

Rok 2015

Monografie, podręczniki akademickie (ang.)

 1. Orłowska E., Radzikowska A., Rewitzky I., Dualities for Structures of Applied Logics, College Publications, London, 2015, str. 374 pdf

Monografie, podręczniki akademickie (pol.)

 1. Chełmiński K., Ożański W., Równania różniczkowe cząstkowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2015, str. 211 pdf
 2. Fortuna Z., Wąsowski J., Macukow B., Metody numeryczne wyd. VII dodruk, WNT, Warszawa, 2015, str. 384 pdf
 3. Iwanik A., Misiewicz J., Wykłady z procesów stochastycznych z zadaniami. Część pierwsza: Procesy Markowa, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Script, Warszawa, 2015, str. 182 pdf

Redakcja monografii/podręcznika akademickiego (ang.)

 1. Grzegorzewski P., Gągolewski M., Hryniewicz O., Gill M., Strengthening Links Between Data Analysis and Soft Computing, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2015, str. 294 pdf
 2. Saeed K., Homenda W., Computer Information Systems and Industrial Management, 9339 (2015), str. 624 pdf

Inne publikacje naukowe

 1. Mielniczuk J., Teisseyre P., What do we choose when we err ? Model Selection and Testing for Misspecified Logistic Regression Revisited, w: Challenges in Computational Statistics and Data Mining, 605 (2015), str. 271 – 296 pdf
 2. Heller M., Odrzygóźdź Z., Pysiak L., Sasin W., General relativity and von Neumann algebras, w: Road to Reality with Roger Penrose, Copernicus Center Press, Polska, 2015, str. 75 – 86 pdf

Rok 2014

Monografie, podręczniki akademickie (ang.)

 1. Cooke R., Misiewicz J., Nieboer D., Fat-Tailed Distributions. Data, Diagnostics and Dependence, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2014, str. 144 pdf
 2. Misiewicz J., Simulating stable, substable and weakly stable random vectors, LAP Lambert Academic Publishing, Niemcy, 2014, str. 129 pdf

Inne publikacje naukowe

 1. Drachal K., A new attempt to geometric formalism over Boolean algebras, w: Proceedings in Global Virtual Conference, 2(1/11) (2014), str. 460 – 461 pdf
 2. Drachal K., Algebro-geometric methods in classical dynamics, w: 16th International Workshop for Young Mathematicians “Ergodic Theory and Dynamical Systems”, Koło Matematyków Studentów UJ, Kraków, 2014, str. 37 – 43 pdf
 3. Drachal K., Sasin W., Classification of classical singularities: a differential spaces approach, w: Mathematical Structures of the Universe, Copernicus Center, Polska, 2014, str. 57 – 67 pdf
 4. Drachal K., Differential spaces and cosmological models, w: Proceedings in Scientific Conference SCIECONF 2014, 2(1/13) (2014), str. 376 – 380 pdf
 5. Homenda W., Lesiński W., Features Selection in Imbalanced Pattern Recognition: the Case of Optical Music Recognition, w: Modern Information Technologies and Their Applications in Theory and Practice, 10 (2014), str. 33 – 44 pdf
 6. Homenda W., Rybnik M., Similarity-based Searching in Structured Spaces of Music Information, w: Trends in Contemporary Computer Science, Politechnika Białostocka, Białystok, 2014, str. 195 – 205 pdf
 7. Jastrzębska A., Lesiński W., Optical Music Recognition as the Case of Imbalanced Pattern Recognition: A Study of Complex Classifiers, w: Advances in Systems Science, 240 (2014), str. 325 – 335 pdf
 8. Kaczmarski K., Przymus P., Compression Planner for Time Series Database with GPU Support, w: Transactions on Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems XV, 8920 (2014), str. 36 – 63 pdf

Rok 2013

Monografie, podręczniki akademickie (pol.)

 1. Kaczyński A., Ćwiczenia z podstaw matematyki wyższej. Algebra liniowa, Geometria analityczna, Optymalizacja liniowa., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2013, str. 388 pdf

Inne publikacje naukowe

 1. Homenda W., Jastrzębska A., Modeling the influence of repeated marketing communication on the decision making process, w: New Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics., 2 (2013), str. 67 – 88 pdf
 2. Jastrzębska A., Modeling Decision Making with Respect to Consumer′s Psychographical Portrait, w: Information Technologies: research and their interdisciplinary applications 2012, IPI PAN, Warszawa, 2013, str. 1 – 12 pdf
 3. Mielniczuk J., Teisseyre P., Selection and Prediction for Linear Models using Random Subspace Methods, w: Information Technologies: Research and their Interdisciplinary Applications 2012, IPI PAN, Warszawa, 2013, str. 103 – 121 pdf

Rok 2012

Monografie, podręczniki akademickie (ang.)

 1. Okulicka-Dłużewska F., High Performance Computing (2012) pdf

Redakcja monografii/podręcznika akademickiego (ang.)

 1. Janeczko S., Li J., Phong D., Special issue: First Workshop on Singularities in Generic Geometry and Applications, Topology and Its Applications, 159(2) (2012) (no pdf)

Inne publikacje naukowe

 1. Drachal K., Advantages of generalizing manifold model in mechanics and cosmology, w: Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas, 2012, str. 1451 – 1453 pdf
 2. Grzegorzewski P., Ostrycharz M., Feature selection based on the AIC helpfulness criterion, w: New Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics, Vol. I, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2012, str. 129 – 141 (no pdf)
 3. Grzegorzewski P., Ładyżyński P., Fuzzy geometric protoforms for price patterns recognition and stock trading, w: New Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics, Vol. II, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2012, str. 111 – 122 (no pdf)
 4. Homenda W., Lesiński W., Complex classifiers in image recognition: implementation and application, w: Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics, IBS PAN, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2012, str. 123 – 132 (no pdf)
 5. Homenda W., Sitarek T., Limited syntactic analysis in music data processing, w: Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics, IBS PAN, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2012, str. 219 – 225 (no pdf)
 6. Homenda W., Jastrzębska A., Modelling consumer needs, w: Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics, IBS PAN, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2012, str. 59 – 73 (no pdf)
 7. Kozera R., Tchórzewski J., Outlier Removal in 2D Leap Frog Algorithm, w: Lecture Notes in Computer Science, 7564 (2012), str. 146 – 157 (no pdf)
 8. Luckner M., Problem eliminacji nieprzystających obiektów w zadaniu rozpoznawania wzorca, w: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV, 2012, str. 283 – 293 pdf

Rok 2011

Inne publikacje naukowe

 1. Grzenda M., Kaczmarski K., Kobos M., Luckner M., Geospatial presentation of purchase transactions data, w: Federated Conference on Computer Science and Information Systems-FedCSIS 2011, Proceedings, 2011, str. 291 – 296 pdf
 2. Kaczmarski K., Experimental B+Tree for GPU, w: Proceedings II of the 15th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems (2011) (no pdf)
 3. Macukow B., Internacjonalizacja studiów wyższych (2011) (no pdf)
 4. Macukow B., Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Kształcenia na kierunku budownictwo (2011) (no pdf)
 5. Henc M., Porter-Sobieraj J., Parallel Decomposition of Three-dimensional Rotation Space, w: Proc. of the international workshop CS&P 2011, 2011, str. 206 – 214 (no pdf)