Rok 2023 (Punktacja według zasad z roku 2023)
  Monografie, podręczniki akademickie

 1. Kotus J., Urbański M., Meromorphic Dynamics: Abstract Ergodic Theory, Geometry, Graph Directed Markov Systems, and Conformal Measures, Volume 1, Cambridge University Press, Cambridge, 2023, str. 508 pdf (200 pkt.)
 2. Kotus J., Urbański M., Meromorphic Dynamics: Elliptic Functions with an Introduction to the Dynamics of Meromorphic Functions, Volume 2, Cambridge University Press, Cambridge, 2023, str. 542 pdf (200 pkt.)
  Rok 2022 (Punktacja według zasad z roku 2021)
  Monografie, podręczniki akademickie

 1. Homenda W., Pedrycz W., Automata Theory and Formal Languages, De Gruyter, Berlin, 2022, str. 231 pdf (80 pkt.)
  Redakcja monografii/podręcznika akademickiego

 1. Chełmiński K., Górka P., Kubica A., 20 YEARS OF THE FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATION SCIENCE WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. A collection of research papers in mathematical analysis and in partial differential equations, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2022, str. 245 pdf (20 pkt.)
  Rok 2021 (Punktacja według zasad z roku 2021)
  Monografie, podręczniki akademickie

 1. Biecek P., Burzykowski T., Explanatory Model Analysis, Taylor and Francis, 2021, str. 324 pdf (200 pkt.)
  Rok 2020 (Punktacja według zasad z roku 2020)
  Monografie, podręczniki akademickie

 1. Kubica A., Ryszewska K., Yamamoto M., Time-Fractional Differential Equations, Springer, 2020, str. 134 pdf (80 pkt.)
 2. Bielecki T., Jakubowski J., Niewęgłowski M., Structured Dependence between Stochastic Processes, Cambridge University Press, Cambridge, 2020, str. 270 pdf (200 pkt.)
  Redakcja monografii/podręcznika akademickiego

 1. Kotus J., 20 Years of the Faculty of Mathematics and Information Science. A collection of research papers in mathematics, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2020, str. 194 pdf (20 pkt.)
  Rok 2019 (Punktacja według zasad z roku 2019)
  Redakcja monografii/podręcznika akademickiego

 1. Grzegorzewski P., Kochański A., Kacprzyk J., Soft Modeling in Industrial Manufacturing, Springer International Publishing, 2019, str. 196 pdf (0 pkt.)Rok 2018
(Punktacja według zasad z roku 2017)

  Monografie, podręczniki akademickie (ang.)

 1. Homenda W., Pedrycz W., Pattern recognition: a quality of data perspective, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2018, str. 296 pdf (25 pkt.)
  Monografie, podręczniki akademickie (pol.)

 1. Fryszkowski A., Teoria multifunkcji, Gewert i Skoczylas (GiS), Wrocław, 2018, str. 161 pdf (12 pkt.)
  Redakcja monografii/podręcznika akademickiego (ang.)

 1. Destercke S., Denoeux T., Gill M., Grzegorzewski P., Hryniewicz O., Uncertainty Modelling in Data Science, Springer International Publishing, 2018, str. 234 pdf (5 pkt.)


Rok 2017
(Punktacja według zasad z roku 2017)

  Redakcja monografii/podręcznika akademickiego (ang.)

 1. Grzenda M., Awad A., Furtak J., Legierski J., Advances in Network Systems Architectures, Security, and Applications, Springer, 2017, str. 352 pdf (5 pkt.)


Rok 2016
(Punktacja według zasad z roku 2017)

  Monografie, podręczniki akademickie (pol.)

 1. Dembińska A., Karpińska B., Kotus J., Analiza Matematyczna I dla studentów informatyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016, str. 126 pdf (12 pkt.)
 2. Gągolewski M., Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje – wydanie II poszerzone, PWN, Warszawa, 2016, str. 700 pdf (12 pkt.)


Rok 2015
(Punktacja według zasad z roku 2017)

  Monografie, podręczniki akademickie (ang.)

 1. Orłowska E., Radzikowska A., Rewitzky I., Dualities for Structures of Applied Logics, College Publications, London, 2015, str. 374 pdf (25 pkt.)
  Monografie, podręczniki akademickie (pol.)

 1. Chełmiński K., Ożański W., Równania różniczkowe cząstkowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2015, str. 211 pdf (12 pkt.)
 2. Fortuna Z., Wąsowski J., Macukow B., Metody numeryczne wyd. VII dodruk, WNT, Warszawa, 2015, str. 384 pdf (12 pkt.)
 3. Iwanik A., Misiewicz J., Wykłady z procesów stochastycznych z zadaniami. Część pierwsza: Procesy Markowa, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Script, Warszawa, 2015, str. 182 pdf (12 pkt.)
  Redakcja monografii/podręcznika akademickiego (ang.)

 1. Grzegorzewski P., Gągolewski M., Hryniewicz O., Gill M., Strengthening Links Between Data Analysis and Soft Computing, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2015, str. 294 pdf (5 pkt.)
 2. Saeed K., Homenda W., Computer Information Systems and Industrial Management, 9339 (2015), str. 624 pdf (5 pkt.)


Rok 2014
(Punktacja według zasad z roku 2017)

  Monografie, podręczniki akademickie (ang.)

 1. Cooke R., Misiewicz J., Nieboer D., Fat-Tailed Distributions. Data, Diagnostics and Dependence, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2014, str. 144 pdf (25 pkt.)
 2. Misiewicz J., Simulating stable, substable and weakly stable random vectors, LAP Lambert Academic Publishing, Niemcy, 2014, str. 129 pdf (25 pkt.)


Rok 2013
(Punktacja według zasad z roku 2017)

  Monografie, podręczniki akademickie (pol.)

 1. Kaczyński A., Ćwiczenia z podstaw matematyki wyższej. Algebra liniowa, Geometria analityczna, Optymalizacja liniowa., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2013, str. 388 pdf (12 pkt.)


Rok 2012
(Punktacja według zasad z roku 2012)

  Monografie, podręczniki akademickie (ang.)

 1. Okulicka-Dłużewska F., High Performance Computing (2012) pdf (24 pkt.)
  Redakcja monografii/podręcznika akademickiego (ang.)

 1. Janeczko S., Li J., Phong D., Special issue: First Workshop on Singularities in Generic Geometry and Applications, Topology and Its Applications, 159(2) (2012) (no pdf) (5 pkt.)


Rok 2010
(Punktacja według zasad z roku 2010)

  Monografie, podręczniki akademickie (ang.)

 1. Mańdziuk J., Knowledge-Free and Learning-Based Methods in Intelligent Game Playing, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2010, str. 260 (no pdf) (24 pkt.)
  Monografie, podręczniki akademickie (pol.)

 1. Macukow B., Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 projekt środowiskowy (2010) (no pdf) (12 pkt.)
 2. Stacewicz P., Umysł a modele maszyn uczących się. Współczesne badania informatyczne w oczach filozofa., Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2010, str. 246 (no pdf) (12 pkt.)
 3. Niemiro W., Wesołowski J., Statystyka małych obszarów – symulacyjne badanie próbnika Gibbsa w hierarchicznym modelu Bayesowskim, 62 (2010), str. 89 (no pdf) (12 pkt.)
  Redakcja monografii/podręcznika akademickiego (ang.)

 1. Grzegorzewski P., Hryniewicz O., Combining Soft Computing and Statistical Methods in Data Analysis, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2010, str. 630 (no pdf) (5 pkt.)
 2. Atanassov K., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J., Krawczak M., Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Applications, t. 2 (2010), str. 322 (no pdf) (5 pkt.)
 3. Misiewicz J., Stability in Probability, 90 (2010), str. 284 (no pdf) (5 pkt.)


Rok 2007
(Punktacja według zasad z roku 2010)

  Monografie, podręczniki akademickie (pol.)

 1. Homenda W., Zastosowanie inteligentnych metod obliczeniowych do przetwarzania informacji muzycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2007, str. 260 (no pdf) (12 pkt.)
  Redakcja monografii/podręcznika akademickiego (ang.)

 1. Duch W., Mańdziuk J., Challenges for Computational Intelligence, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2007, str. 487 (no pdf) (5 pkt.)


Rok 2006
(Punktacja według zasad z roku 2010)

  Monografie, podręczniki akademickie (pol.)

 1. Grzegorzewski P., Wspomaganie decyzji w warunkach niepewności. Metody statystyczne dla nieprecyzyjnych danych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2006, str. 326 (no pdf) (12 pkt.)


Rok 2005
(Punktacja według zasad z roku 2010)

  Monografie, podręczniki akademickie (ang.)

 1. Musiela M., Rutkowski M., Martingale Methods in Financial Modelling. Second edition. Wydanie uzup., Stochastic processes and applications to mathematical finance, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2005, str. 636 (no pdf) (24 pkt.)
  Redakcja monografii/podręcznika akademickiego (ang.)

 1. Grzegorzewski P., Krawczak M., Zadrożny S., Issues in Soft Computing – Theory and Applications. Red. Naukowa, University of North Texas, Danton, 2005, str. 288 (no pdf) (5 pkt.)


Rok 2004
(Punktacja według zasad z roku 2010)

  Monografie, podręczniki akademickie (ang.)

 1. Fryszkowski A., Fixed Point Theory for Decomposable Sets, Komitet Matematyki PAN, Warszawa, 2004, str. 209 (no pdf) (24 pkt.)
 2. Kerre E., Radzikowska A., Lattice–based fuzzy information relations and operators, Current Issues in Data and Knowledge Engineering, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2004, str. 444 (no pdf) (24 pkt.)


Rok 2003
(Punktacja według zasad z roku 2010)

  Monografie, podręczniki akademickie (pol.)

 1. Jakubowski J., Wprowadzenie do analizy stochastycznej, Matematyka finansowa, WNT, Warszawa, 2003, str. 125 (no pdf) (12 pkt.)
 2. Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, WNT, Warszawa, 2003, str. 315 (no pdf) (12 pkt.)


Rok 2002
(Punktacja według zasad z roku 2010)

  Monografie, podręczniki akademickie (ang.)

 1. Romanowska A., Smith J., Modes, World Scientific, 2002, str. 623 (no pdf) (24 pkt.)
 2. Bielecki T., Rutkowski M., Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2002, str. 500 (no pdf) (24 pkt.)
  Monografie, podręczniki akademickie (pol.)

 1. Okulicka-Dłużewska F., Stapp L., Parallel and Distributed Programming – Lecture Notes, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2002, str. 131 (no pdf) (12 pkt.)
  Redakcja monografii/podręcznika akademickiego (ang.)

 1. Grzegorzewski P., Soft Methods in Probability, Statistics and Data Analysis (2002) (no pdf) (5 pkt.)


Rok 2001
(Punktacja według zasad z roku 2010)

  Monografie, podręczniki akademickie (pol.)

 1. Wojciechowski J., Metody programowania obróbki powierzchni śrubowych o zmiennym skoku na obrabiarkach wieloosiowych (2001) (no pdf) (12 pkt.)

Ostatnia aktualizacja 2024-06-05 o godz. 09:27:10