Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Dziekani Wydziałów trzymajacy dyplomy Rankingu perspektyw

W Rankingu Studiów Inżynierskich opublikowanym przez magazyn edukacyjny „Perspektywy” kierunek Informatyka prowadzony na naszym Wydziale zajął I miejsce, oraz kierunek Matematyka zajął II miejsce.

Pełny ranking dla kierunku Informatyka dostępny na stronie:  https://2022.ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/informatyka-inz (link do strony Perspektyw)

Pełny ranking dla kierunku Matematyka dostępny na stronie: https://2022.ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/matematyka (link do strony Perspektyw)