Akcja wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży „MiNI PW solidarne z Ukrainą” realizowana jest w ramach współpracy z m.st. Warszawy przy wsparciu  Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci „UNICEF

W ramach akcji zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach rozwijających kompetencje matematyczne informatyczne oraz twórczego i logicznego myślenia. Wszystkie zajęcia w języku ukraińskim lub polskim z ukraińskim tłumaczem.

Rejestracja na zajęcia wakacyjne na stronie  https://akademia.mini.pw.edu.pl/pl/ukraina

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w ramach akcji MINI PW solidarne z Ukrainą / Солідарність з Україною rozpoczął  współpracę z Bluebird Math Circle, amerykańską organizacją społeczną wspierającą nauczycieli, uczniów i ich rodziny- wszystkich zainteresowanych edukacją matematyczną i przyszłością rdzennych Amerykanów.
Wspólnie zapraszamy na cykl zdalnych seminariów matematycznych w języku angielskim z tłumaczeniem na ukraiński. Pierwsze seminarium MiNI Bluebird Math Circle -Playing with Triangles  już 18 lipca o godzinie 18.30.
https://akademia.mini.pw.edu.pl/pl/node/1023#

Солідарність з Україною

 

Акція літніх занять для дітей та молоді «MiNI PW солідарні з Україною» проводиться у співпраці з Варшавою за підтримки Дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ

У рамках акції ми запрошуємо дітей та молодь до участі в заняттях, які розвивають математичні та комп’ютерні навики, а також творче та логічне мислення. Всі заняття українською або польською мовами з українським перекладачем.

Реєстрація на літні заняття за адресою https://akademia.mini.pw.edu.pl/pl/ukraina

Факультет математики та інформатики Варшавської Політехніки в рамках проекту „MINI WUT Солідарність з Україною” розпочав співпрацю з Bluebird Math Circle, американською волонтерською організацією, яка підтримує вчителів, учнів та їхні сім’ї – усіх, хто зацікавлений у математичній освіті та майбутньому корінних американців.
Разом запрошуємо на серію дистанційних математичних семінарів англійською мовою з перекладом на українську. Перший семінар MiNI Bluebird Math Circle – Playing with Triangles відбудеться 18 липня о 18.30.
https://akademia.mini.pw.edu.pl/pl/node/1023#

http://maps.google.pl/maps/ms?msid=210702657917135955517.0004ba738eb0e466e5d6e&msa=0&ll=52.22404,21.007404&spn=0.020032,0.036564