RADA NAUKOWA DYSCYPLINY

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zaprasza na

OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Barbary Rychalskiej

która odbędzie się w dniu 10.10.2023 roku, o godzinie 14:15 w trybie stacjonarnym

Temat rozprawy:

„A Multimodal and interpretable recommender system for massive datasets”

Promotor: prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek – Politechnika Warszawska

Recenzenci: dr hab. inż. Piotr Kowalski – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

…………………prof. dr hab. Marcin Szpyrka, prof. uczelni – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

…………………prof. dr hab. Adam Wierzbicki, prof. uczelni – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Obrona odbędzie się w Sali nr 40 w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej: https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Informatyka-Techniczna-i-Telekomunikacja/mgr-inz.-Barbara-Rychalska

Treść ogłoszenia (plik PDF)