RADA NAUKOWA DYSCYPLINY

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zaprasza na

 OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Mateusza Zaborskiego

która odbędzie się w dniu 6.04.2023, o godzinie 11:30 w trybie stacjonarnym

Temat rozprawy:

„Efektywne zastosowania metamodeli w algorytmach populacyjnych przeznaczonych do rozwiązywania problemów optymalizacji ciągłej”

Promotor:          prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk (Politechnika Warszawska)

Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Okulewicz

Recenzenci:       prof. dr hab. inż. Krzysztof Cpałka – Politechnika Częstochowska

        prof. dr hab. Dominik Ślęzak  – Uniwersytet Warszawski

       dr hab. inż.  Piotr Zielniewicz  – Politechnika Poznańska

Obrona odbędzie się w Sali nr 107 w Budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (Koszykowa 75). Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres sekretarza komisji: dr hab. inż. Roberta Nowaka, prof. uczelni, email: robert.nowak@pw.edu.pl, do dnia 3.04.2023 do godz. 16.oo.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej:www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Dyscyplina-informatyka-techniczna-i-telekomunikacja-dziedzina-nauk-inzynieryjno-technicznych/mgr-inz.-Mateusz-Zaborski (link do BIP PW)

Treść Ogłoszenia (plik PDF)