Rada Naukowa Dyscypliny Matematyka
Politechnika Warszawska

OGŁOSZENIE

12 marca 2024

odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Karoliny Okrasy
(POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH)

pt.: Graph Homomorphisms: From Structure to Algorithms

PROMOTOR:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc (Politechnika Warszawska)

PROMOTOR POMOCNICZY:

dr inż. Paweł Rzążewski (Politechnika Warszawska)

RECENZENCI:

dr hab. Bartłomiej Bosek, prof. uczelni (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Daniel Paulusma (Durham University)

dr hab. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska. prof. uczelni (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)

Obrona rozpocznie się o godzinie 14:oo w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (Koszykowa 75), sala 40.

Z dokumentacją można zapoznać się na stronie BIP PW oraz w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, pok.70, godz. otwarcia: pon.-pt. 9.00- 15.00.

Treść ogłoszenia z podpisem (plik PDF)