Rada Naukowa Dyscypliny Matematyka

Politechnika Warszawska

OGŁOSZENIE

w dniu 3 marca 2023 roku

odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Małgorzaty Łazęckiej

pt.: “Properties of information-theoretic measures of conditional dependence”

PROMOTOR: prof. dr hab. Jan Mielniczuk (Politechnika Warszawska)

RECENZENCI: dr hab. Anna Dudek, prof. uczelni (Akademia Górniczo-Hutnicza)

………………….dr hab. Błażej Miasojedow, prof. uczelni (Uniwersytet Warszawski)

………………….dr hab. Wojciech Rejchel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Obrona rozpocznie się o godzinie 15:oo w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (Koszykowa 75), sala 40 (parter).

Z dokumentacją można zapoznać się na stronie BIP PW: https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Matematyka/mgr-Malgorzata-Lazecka (link do strony BIP PW) oraz w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, parter, pok.70, godz. otwarcia: pon.-pt. 9.00- 15.00.

Treść Ogłoszenia (Plik PDF)