RADA NAUKOWA DYSCYPLINY

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zaprasza na

OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. Michała Własnowolskiego

która odbędzie się w dniu 27.11.2023 roku, o godzinie 14:00 w trybie hybrydowym

Temat rozprawy:

„Computational Modelling and Analysis of the Three-Dimensional Structure of Human Genome at the Population Scale”

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Plewczyński – Politechnika Warszawska

Recenzenci: dr hab. inż. Aleksandra Gruca, prof. uczelni – Politechnika Śląska

…………………prof. dr hab. Paweł Mackiewicz – Uniwersytet Wrocławski

…………………prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk – Politechnika Poznańska

Obrona odbędzie się w Sali nr 40 w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie w formie zdalnej proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres sekretarza komisji dr. hab. Maria Ganzha , email : maria.ganzha@pw.edu.pl do dnia 25.11.2023 r. do godz. 22:00. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Informatyka-Techniczna-i-Telekomunikacja/mgr-Michal-Wlasnowolski

 

Treść ogłoszenia (plik PDF)