Rada Naukowa Dyscypliny Matematyka

Politechnika Warszawska

OGŁOSZENIE

30 stycznia 2024

odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Przemysława Kosewskiego
(POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH)

pt.: Kolmogorov’s model of turbulence – mathematical analysis

PROMOTOR:

dr hab. inż. Ewa Zadrzyńska Piętka, prof. uczelni (Politechnika Warszawska)

PROMOTOR POMOCNICZY:

dr Adam Kubica (Politechnika Warszawska)

RECENZENCI:

prof. Rafael Granero Belinchón (University of Cantabria)

prof. dr hab. Piotr Bogusław Mucha (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Joanna Rencławowicz. prof. IM PAN

Obrona rozpocznie się o godzinie 12:oo w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (Koszykowa 75), sala 40.

Z dokumentacją można zapoznać się na stronie BIP PW oraz w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, pok.70, godz. otwarcia: pon.-pt. 9.00- 15.00.

Treść ogłoszenia (plik PDF)