Paweł Seweryn CEO Daftcode

Technologie informatyczne i analizy danych pozwalają uruchamiać pionierskie biznesy i tworzyć nowe usługi. Są więc dla przedsiębiorców ogromną szansą na rozwój firmy. Jednak budowanie wysoko wyspecjalizowanych zespołów, które opracowują i rozwijają technologie przyszłości, jest dużym wyzwaniem dla firm. To m.in. z tego powodu Daftcode aktywnie wspiera środowisko akademickie, zachęcając studentów, aby rozwijali kompetencje potrzebne do pracy przy zaawansowanych technologiach. Ważnym elementem tych działań jest nasza współpraca z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Od lat współpracując z uczelniami i organizując staże dla studentów, przekonaliśmy się, że oprócz dogłębnej wiedzy matematycznej od przyszłych innowatorów wymaga się także praktycznej znajomości metod przetwarzania danych. Kierunek Matematyka i Analiza Danych, uruchamiany przez Wydział MiNI, będzie łączył te dwa podejścia do nauczania. Absolwenci nowego kierunku – oprócz dyplomu prestiżowej uczelni – zyskają przede wszystkim szeroką wiedzę matematyczną, zdolność abstrakcyjnego myślenia oraz solidne przygotowanie programistyczne i analityczne. Będą też skutecznie podejmować m.in. zadania statystyczne, optymalizacyjne i predykcyjne. Rynek pracy potrzebuje tak przygotowanych młodych specjalistów.”

Informacja o Daftcode:

Daftcode to polska firma działająca w oparciu o nowatorski model biznesowy Venture Building. Samodzielnie tworzymy startupy technologiczne – począwszy od fazy koncepcyjnej przez rozwój aż po wprowadzenie produktu na rynek. Zmieniamy śmiałe pomysły w globalnie operujące spółki, realizując projekty w takich obszarach, jak: business intelligence i rozwiązania antyfraudowe, mikrolokalizacja wewnątrzbudynkowa czy edukacja i druk 3D.

Pełne portfolio naszych spółek dostępne jest na stronie: daftcode.com.