Ramowy program studiów i sylabusy przedmiotów [wp-svg-icons icon=”link” wrap=”i”]

Matematyka studia pierwszego stopnia

Uchwała nr 32/VI/2017 Rady wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z dnia 11 maja 2017 r.

Uchwała nr 156_VI/2019 Rady wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z dnia 21 marca 2019 r. – program obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020

Matematyka studia drugiego stopnia

Uchwała nr 33/VI/VI/2017 Rady Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z dnia 11 maja 2017 r.

Uchwała nr 176/VI/2019 Rady Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z dnia 27 czerwca 2019 r.  – program obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 dla specjalności MNI, MNT i MUF

Informatyka i Systemy Informacyjne studia pierwszego i drugiego stopnia

Uchwała nr 24/V/2015 Rady Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z dnia 26 czerwca 2015 r.

Computer Science and Information Systems studia pierwszego i drugiego stopnia

Uchwała nr 25/V/2015 Rady Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z dnia 26 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 35/VI/2017 Rady Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z dnia 11 maja 2017 r. –  drugi stopień specjalność AI program 3 semestralny

Uchwała nr 36/VI/2017 Rady Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z dnia 11 maja 2017 r. – drugi stopień specjalność AI program 4 semestralny

Inżynieria i Analiza Danych studia pierwszego stopnia

Uchwała nr6/VI/2017 Rady wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z dnia 23 stycznia 2017 r.

Inżynieria i Analiza Danych studia drugiego stopnia

Uchwała nr 77/VI/2018 Rady Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z dnia 22 lutego 2018 r.

Uchwała nr 182/VI/2019 Rady wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z dnia 10 września 2019 r. – program obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020

Matematyka i Analiza Danych studia pierwszego stopnia

Uchwała nr 139/VI/2019 Rady Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z dnia 17 stycznia 2019 r.